Jaunā studiju gada sākums

Uzsākot jauno studiju gadu, 4. septembrī plkst. 10 aicinām pirmā kursa studentus uz Iezvanīšanās svētkiem Ķīpsalas kolonādē. 

Svinīgajā pasākumā, kas notiks RTU studentu pilsētiņā laukumā starp studentu dienesta viesnīcu, Elektronikas un telekomunikācijas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un Būvniecības inženierzinātņu fakultātēm, jaunie studenti varēs iepazīties ar RTU vadību, Studentu parlamenta, fakultāšu, kā arī citu RTU struktūrvienību pārstāvjiem un iepazīties ar saviem studiju biedriem.

Klātesošos uzrunās rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis, zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, finanšu prorektors profesors Ingars Eriņš, Attīstības prorektors Artūrs Zeps un Studentu parlamenta prezidents Kristens Raščevskis. Fakultāšu dekānu vārdā jaunos studentus sveiks Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne profesore Elīna Gaile-Sarkane.

Iezvanīšanas svētkos piedalīsies arī RTU Kultūras centra un Sporta centra pārstāvji. Ar dejiskiem priekšnesumiem svētkus kuplinās RTU TDA «Vektors».

RTU Studentu parlamenta birojā būs iespēja iegādāties jaunos RTU plānotājus un biļetes uz Fukšu balli.

Pēc Iezvanīšanās svētkiem plkst. 12 jaunos studentus gaidīsim Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kur notiks iepazīšanās ar fakultātes vadību un mācībspēkiem.

Latviešu