Starptautiskās vasaras skolas noslēgums

RTU Arhitektūras fakultātē no 26. jūlija līdz 5. augustam notiek starptautiska vasaras universitāte «The Big Reset on Neighbourhood Design. Series 4. Riga. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods».

4. augustā vasaras skolas dalībnieki - 36 studenti un 8 profesori no RTU un partneraugstskolām Beļģijā, Nīderlandē, Portugālē, Turcijā un Vācijā, aicina ikvienu interesentu piedalīties skolas noslēguma prezentācijās un diskusijā. 

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir akcentēta nepieciešamība veidot un attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus daudzfunkcionālus vietējos centrus. Tas uzlabotu pakalpojumu pieejamību, stiprinātu dzīvojamo rajonu identitāti un iedzīvotāju piederību tiem. Vasaras universitātes tematika skar ūdensmalu tuvumā esošās Rīgas apkaimes, kas ir vērtīgs resurss pilsētas izaugsmes veicināšanai. Atšķirībā no citām Eiropas pilsētām, Rīgas ūdens telpa, kas agrākajos gadsimtos ir bijis viens no galvenajiem uzplaukuma dzinējspēkiem, šobrīd nav pietiekami efektīvi izmantota, bet tomēr ir pievilcīga vide ar augstu potenciālu pilsētas ainaviskajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā un perspektīvu jaunu projektu īstenošanai, ūdens infrastruktūras attīstībai un pilnvērtīgai izmantošanai visās sezonās. To, kādas iespējas topošie arhitekti redz vides pilnveidošanai Rīgas ūdensmalu tuvumā esošajās apkaimēs: Rīgas vēsturiskajā centrā, Zunda kanāla, Ķīpsalas, Lucavsalas un Torņakalna teritorijā, un kāda ir universitāšu kā zināšanu centru loma pilsētu nākotnes scenārijos, uzzināsim vasaras skolas noslēguma prezentācijās un diskusijā.

Paldies par atbalstu:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts kultūrkapitāla fonds

Latviešu