Grieķijas valdības stipendijas

Ir izsludināta pieteikšanās uz Grieķijas valdības stipendijām.

Grieķijas valdība piedāvā divas stipendijas:

  • viena maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai 10 mēnešiem;
  • viena grieķu valodas un kultūras kursiem 2017. gada vasarā.

Studijām nepieciešamas labas grieķu vai angļu valodas zināšanas (ja studijas notiek angļu valodā). Pētniecībai nepieciešamas grieķu vai angļu, vai franču valodas zināšanas.

Informācija par stipendijām, kā arī studiju un pētniecības stipendijai nepieciešamo dokumentu saraksts.

Pieteikuma veidlapa studiju un pētniecības stipendijai. 

Piesakoties stipendijai vasaras kursiem, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa, pie tās jāpiestiprina pases fotogrāfija;
  • pases kopija;
  • CV;
  • motivācijas vēstule (lūdz VIAA);
  • diploma un tā pielikuma kopija (apstiprināt nevajag) vai arī atzīmju izraksts, kurā redzami visi nokārtotie eksāmeni (ja studijas vēl nav pabeigtas);
  • sertifikāti, kas apliecina to svešvalodu zināšanas, kuras kandidāts zina.

Pieteikuma veidlapa vasaras kursu stipendijai

Pieteikumus stipendijām var iesniegt līdz 18. aprīlim.

Informācija par vasaras kursu norises vietu un laiku būs piejama pēc 2017. gada 16. jūnija.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv 

Latviešu