RTU APF studentu zinātniskā konference

Aicinām piedalīties RTU APF studentu zinātniskajā konferencē, kas notiks 28. aprīlī no plkst. 13 līdz 16 Ķīpsalas ielā 6.

Ziņojumiem var izmantot gan studiju ietvaros izstrādātos darbus, gan patstāvīgus pētījumus.

Pieteikuma (tēžu) iesniegšanas termiņš – 24.03.2017, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tēzes un zinātniskā vadītāja apliecinājums jāiesniedz drukātā veidā 415. telpā, elektroniskā kopija jāsūta uz e-pastu: Sandra.Treija@rtu.lv

Jau tradicionāli konferences labākā referāta autoram tiks pasniegta Jāņa Alkšņa balva.

 

 

Latviešu