Gunta Boles un Ivara Strautmaņa balvu pasniegšana 2016

Latviešu

22. decembrī svinīgā cermonijā tika noskaidroti 2016. gada Gunta Boles un profesora Ivara Strautmaņa balvu laureāti un atklāta APF mecenātu goda siena.

RTU Goda doktors un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavalieris Guntis Bole ir pirmais arhitektūras un būvniecības izglītības mecenāts Latvijā.  Viņa balvu – 3000 ASV dolārus – vienam/-ai RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) un vienam/-ai Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) studentam/-ei, izvērtējot viņu sekmes, profesionālo aktivitāti ārpus studiju programmas apguves un izstrādātā studiju darba profesionālo kvalitāti, piešķir reizi gadā. Šogad apbalvojums tika pasniegts jau 25. reizi.

Līdz 2015. gadam balvu saņēmuši jau 48 studenti, daļa no kuriem kuplināja arī šā gada balvas pasniegšanas pasākumu, kavējoties atmiņās par savu studiju laiku un paužot pateicību mecenātam par atbalstu un sadarbību.

Par 2016. gada Gunta Boles balvu saņēma APF diplomands Reinis Pakulis un BIF 1. kursa maģistrantūras studente Krista Kapūna.

Profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmija – 1200 eiro – kopš 2013. gada tiek piešķirta reizi gadā vienam APF diplomandam.

Prēmijas mērķis ir veicināt kopējo harmoniju Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībā un mudināt topošos arhitektus vairāk domāt par piedāvāto paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan arhitektūras formālo risinājumu veidošanā Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībai.

Šā gada I. Strautmaņa prēmijas ieguvēja, APF diplomande Sintija Altenburga, savā diplomprojektā piedāvājusi skatījumu uz Jaunpils ūdensdzirnavu attīstības iespējām.

No kreisās: Dace Medne, Juris Skalbergs, Krista Kapūna, Reinis Pakulis un Maija Skalberga
Kategorija: