2017. gada diplomprojektu izstādes atklāšana un izlaidums

Latviešu

2017. gada 27 janvārī notika APF diplomprojektu gadagrāmatas un izstādes atklāšana un jauno arhitektu izlaidums.

Fakultāti šogad absolvēja 29 jauni arhitekti, kas diplomprojektos aptvēruši gandrīz visas arhitektu darbības jomas: kultūras mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga attīstība, jaunbūves un kompleksi teritoriju attīstības plānojumi.

Diplomprojektu izstādes atbalstītāji: «Forbo Flooring», SIA «Progetto», «Red Bull». Diplomprojektu katalogs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Kategorija: